Wat is de Quick Scan

Quick Scan

 

Wat is de Quick Scan?   

De Quick Scan is een gratis zelfscreeningstool, bedoeld om zorginstellingen te ondersteunen bij het vormgeven van cultuursensitieve zorg binnen hun organisatie. Met behulp van een vragenlijst, die wordt ingevuld door een steekproef bestaande uit medewerkers, cliënten (met een migratieachtergrond) en eventueel stakeholders, maakt de tool inzichtelijk wat een organisatie al goed doet en waar zij nog extra aandacht aan kan besteden om haar zorg aan cliënten met een migratieachtergrond te verbeteren. De Quick Scan maakt hierbij onderscheid tussen drie hoofddomeinen, namelijk:

De Quick Scan kan gemakkelijk worden ingevuld door op deze website een account aan te maken. Door de Quick Scan in te vullen, kunnen zorginstellingen gericht maatregelen nemen om hun zorg cultuursensitiever te maken. Om hen hierbij te helpen, hebben we voor ieder domein een aantal handige aanbevelingen op een rijtje gezet. Deze zijn terug te vinden op de pagina Aanbevelingen.

Voor wie is de Quick Scan?

Voor welke organisaties is de Quick Scan geschikt?
De Quick Scan is ontwikkeld voor zorginstellingen die inzicht willen krijgen in de acties die zij kunnen ondernemen om cliënten met een migratieachtergrond beter te kunnen bedienen. De tool is te gebruiken door alle instellingen op het gebied van (jeugd- en volwassenen-) GGZ, jeugdzorg of gehandicaptenzorg. Bovendien geeft de tool organisaties de mogelijkheid om een selectie te maken uit de vragen die voor hun organisatie van toepassing zijn. Dit zorgt ervoor dat de scan ook kan worden toegepast in andere organisaties die een bepaalde vorm van zorg of ondersteuning bieden aan cliënten met een migratieachtergrond. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan organisaties voor sociaal werk.

Wie kan er een account aanmaken?
De Quick Scan is een zelfscreeningstool, het is dus van belang dat de accounthouder zelf werkzaam is binnen de organisatie die hij wil laten screenen, óf dat hij hiervoor expliciete toestemming heeft van de desbetreffende organisatie. De Quick Scan dient te worden ingevuld door een steekproef bestaande uit medewerkers, cliënten (met een migratieachtergrond) en eventueel belangrijke stakeholders. Het is daarom belangrijk dat de accounthouder toegang heeft tot deze gegevens en bovendien toestemming heeft om deze te mogen gebruiken.