Aanbevelingen

Aanbevelingen

 

Heeft u een Quick Scan gedaan en bent u benieuwd hoe u de culturele sensitiviteit van uw organisatie kunt verbeteren, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Of bent u werkzaam bij een zorginstelling en bent u benieuwd wat u zelf kunt doen om cultuursensitiever te werken?

Op de onderstaande pagina’s vindt u aanbevelingen om cultuursensitief te werken. Hierbij maken we opnieuw onderscheid tussen cliëntenzorg, personeelsbeleid en organisatiebeleid.

Wanneer u eerst een Quick Scan uitvoert, krijgt u duidelijk inzicht in de domeinen waarop u al goed scoort en de domeinen waarop u nog verbeteringen kunt aanbrengen. U kunt dan hieronder gemakkelijk de aanbevelingen opzoeken die voor uw organisatie vermoedelijk de meeste winst zullen opleveren.

Ga naar: